یک روز گرم تابستانی را در نظر بگیرید

در این روز گرم تابستانی که امکان از منزل بیرون رفتن سخت می شود و یا به مسافرتی رفته اید که امکان آبیاری باغ و باغچه خود را ندارید, به این فکر می کنید که ای کاش این امکان وجود داشت که آبیاری کل باغ یا باغچه شما با توجه به نظارت خودتان به صورت هوشمند انجام می شد.

این کار غیر ممکن نیسست.

یکی از روش هایی که می توانیم با توجه به کنترل هدر رفت آب به عنوان یک راه حل مطمئن برای مدیریت آبیاری باغ و باغچه یا حتی مزرعه کشاورزی خودمان انتخاب کنیم استفاده از سیستم آبیاری هوشمند است.

 

ما می توانیم با توجه به نیاز آبی درختان, گل ها و حتی محصولات کشاورزی خودمان برنامه ریزی سیستم های آبیاری هوشمند  را متناسب با آب و هوا و رطوبت خاک و میزان آبیاری آن ها را به صورت هوشمند تنظیم کنیم و همه ی این اقدامات تنها با لمس یک دکمه از طریق گوشی همراه شما یا یک تاچ پنل هوشمند قابل اجرا است.